หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญาของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อักษรย่อ ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
รายงานผลการเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
Download
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์ม
คู่มือนักเรียน
ปฎิทินการศึกษา
ตารางเรียน
สรุปจำนวนนักเรียน
เครื่องแบบและการแต่งกาย
แบบในการปักเสื้อ
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา พบ.
ประกันคุณภาพ(SAR)
มาตรฐานการศึกษา สพม.1
การประเมินภายนอกรอบ 3
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน
 
 

โรงเรียนวัดพุทธบูชาได้รับเกียรติจากสพม.1 ให้เป็นเจ้าภาพการจัดทำโครงการ
"พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" 

หน่วยการพัฒนาโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี รุ่นที่ 15(สพป.ชลบุรี2-3 ,สระแก้ว2) - รวมภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย.57 -

DOWNLOAD เอกสารการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผล
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2557
ที่นี่-

--


       
   --


ข่าวสาร พ.บ.
--กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 22,23,25 ก.ย. 57 [ 7 มี.ค.56 เวลา 17.00] - ผู้ดูแลระบบ
-กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 12, 13, 14 ก.พ.56 [ 7 ก.พ.56 เวลา 17.00] - ผู้ดูแลระบบ
-กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 23-27 ธ.ค.56
[ 11 ธ.ค.56 เวลา 17.00] - ผู้ดูแลระบบ

-กำหนดงานแข่งขัน "กีฬาีสัมพันธ์โรงเรียนวัดพุทธบูชา" วันที่ศุกร์ 13 ธ.ค.56 [ 11 ธ.ค.56 เวลา 17.00] - ผู้ดูแลระบบ
-กำหนดห้วงการออกฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่ นศท.ปี 1-3 ระหว่างวันที่ วันที่ศุกร์ 31 ม.ค.56 - 7 ก.พ.56 [ 11 ธ.ค.56 เวลา 17.00] - ผู้ดูแลระบบ
-กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 28 ต.ค.56 [ 9 ต.ค.56 เวลา 17.00] - ผู้ดูแลระบบ

ประกาศ พ.บ.

-

ข่าวสารจาก สพม.1

--

Find us on facebook !


 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา
218 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140
โทร. 02-4263222, 02-4263441 Fax. ต่อ 103
Web Master : Mr.Jetsadaporn Jaimaung / Miss.Thanyaporn  Chaweepoonpermsin / Mr.wasitporn  Chusripret