หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญาของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อักษรย่อ ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
รายงานผลการเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
Download
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์ม
คู่มือนักเรียน
ปฎิทินการศึกษา
ตารางเรียน
สรุปจำนวนนักเรียน
เครื่องแบบและการแต่งกาย
แบบในการปักเสื้อ
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา พบ.
ประกันคุณภาพ(SAR)
มาตรฐานการศึกษา สพม.1
การประเมินภายนอกรอบ 3
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน
 
 
--
>> ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนตามโครงการคืนครูให้กับนักเรียน>> อ่านต่อ
ผู้ประกาศ ฝ่ายบุคคล วันที่ 1 ก.ค. 2558
 
 
Link ข้อสอบ Online PISA 2558
ด่วน ! เปิดระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สำหรับเตรียม สอบ ส.ค. ปี 2558
    ด้วยสถาบัน สสวท ร่วมกับ PISA และ OECD จะจัดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนในโครงการ PISA 2015 ในช่วงเดือน ส.ค.2558 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในด้าต่างๆ ดังต่อไปนี้
   1. ด้านสมรรถนะการอ่าน
   2. ด้านคณิตศาสตร์
   3. ด้านวิทยาศาสตร์
   4. ด้านสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือแบบกลุ่ม (CPS) (เพิ่มเข้ามาใหม่)
   สสวท ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการสอบดังกล่าวจึงได้พัฒนา "ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA" ขึ้น บัดนี้ได้พัฒนาจนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้หน่วยงานทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบได้นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการฝึกหัด หรือ ทบทวนความรู้ ก่อนการสอบจริง
 
ผู้ประกาศ ฝ่ายวิชาการ วันที่ 13 มิ.ย. 2558
   
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา ปีการศึกษา 2558  
ผู้ประกาศ ฝ่ายวิชาการ วันที่ 2 มี.ค.2558
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

  1. การแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
  2. ภาพวัดโพธิ์
  3. รางวัลพระยาอนุมานราชธน
  4. แจ๋วจริงเรื่องอาเซียน

     อ่านต่อ >>

ผู้ประกาศ : ครูคิดลึก สังข์สาลี วันที่ 14 ม.ค.2558
   

 

>> ภาพกิจกรรม  
 

-

Find us on facebook !


สอบออนไลน์ PISA
 

 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา
218 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140
โทร. 02-4263222, 02-4263441 Fax. ต่อ 103
Web Master : Mr.Jetsadaporn Jaimaung / Miss.Thanyaporn  Chaweepoonpermsin / Mr.wasitporn  Chusripret