หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์
ปรัชญาของโรงเรียน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น
อักษรย่อ ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
รายงานผลการเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
Download
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม
คู่มือนักเรียน
ปฎิทินการศึกษาโรงเรียน
ตารางเรียน
สรุปจำนวนนักเรียน
เครื่องแบบและการแต่งกาย
แบบในการปักเสื้อ
เขียนกิจกรรมตามโครงการ
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา พบ.
ประกันคุณภาพ(SAR)
เว็บไซต์ประเมินภายใน(SAR)
มาตรฐานการศึกษา สพม.1
การประเมินภายนอกรอบ 3
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน
 
 

อักษรย่อ

พ.บ.

ตราประจำโรงเรียน

พ.บ.  ในเรือนแก้ว

เรือนแก้ว  เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธชินราชจำลองในพระอุโบสถวัดพุทธบูชา เป็นส่วนที่เรียกว่าประเภทมณฑล
อันแสดงถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานของพระพุทธองค์ การนำเรือนแก้วมาเป็นตราประจำโรงเรียน มีเหตุผล  ๒  ประการ คือ
๑. โรงเรียนชื่อโรงเรียนวัดพุทธบูชา จึงควรใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา   ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของเรือนแก้วที่แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ มีความประพฤติดี ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจกิเลส
๒. โรงเรียนมีจุดประสงค์ที่จะอบรมบ่มนิสัยนักเรียน  ทั้งด้านปัญญาและความประพฤติ

 


สอบออนไลน์ PISA
 

 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา
218 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140
โทร. 02-4263222, 02-4263441 Fax. ต่อ 103
Web Master : Mr.Jetsadaporn Jaimaung / Miss.Thanyaporn  Chaweepoonpermsin / Mr.chatchai Sangrojkitikoon