ภาพกิจกรรม พ.บ.
ปี 2560

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560

มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีพุทธบูชา ประจำปี 2560"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรม "บางมดเฟสติวัล" ที่จัดขึ้น ณ วัดพุทธบูชา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

เดือน มกราคม ปี 2560

งานเปิดบ้านความรู้คู่ความดี "WPB OPENHOUSE"
วันที่ 20 มกราคม 2560
กิจกรรมวันแสดงมุฒิตาคารวะครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
วันที่ 17 มกราคม 2560
โรงเรียนวัดพุทธบูชาร่วมกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวัดพุทธบูชา
วันที่ 17 มกราคม 2560
งานวันปีใหม่และแสดงความยินดีแก่ ผอ.ราเมศ รุ่งรวยศรี เนื่องในโอกาสรับต่ำแหน่งใหม่ โรงเรียนวัดพุทธบูชา
วันที่ 13 มกราคม 2560
อบรม MAX PLANNER สุดยอดความลับของความสำเร็จ โดยบริษัท ENCONCEPT ณ สนามและหอประชุม โรงเรียนวัดพุทธบูชา
วันที่ 11 มกราคม 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติว O-NET ตั้งแต่วันที่ 9-28 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมและห้องโสต
วันที่ 09 มกราคม 2560

LAST YEAR || NEXT YEAR