หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์
ปรัชญาของโรงเรียน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น
อักษรย่อ ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
รายงานผลการเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
Download
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม
คู่มือนักเรียน
ปฎิทินการศึกษาโรงเรียน
ตารางเรียน
สรุปจำนวนนักเรียน
เครื่องแบบและการแต่งกาย
แบบในการปักเสื้อ
เขียนกิจกรรมตามโครงการ
ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา พบ.
ประกันคุณภาพ(SAR)
เว็บไซต์ประเมินภายใน(SAR)
มาตรฐานการศึกษา สพม.1
การประเมินภายนอกรอบ 3
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน
 
 

เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชพุทธบูชา

คำร้อง/ทำนอง     อ.สุทธิเวช ดิษฐ์รอด
        พวกเราเหล่าพุทธบูชา
ต่างศรัทธาสามัคคีมีน้ำใจ
เราพี่น้องเพื่่อนพ้องเทอดเอาไว้
เลื่องชื่อลือไกล ใครเห็นเด่นตา
        การศึกษา กีฬา เราสามารถ
มารยาทเพียบพร้อมน้อมใจ
เราจงมารักษา เกียรติ เกรียงไกร
ด้วยความภูมิใจ หวงไว้เท่าชีวี
        นามพุทธนี้แสนประเสริฐ
เลอเลิศก้องไปในปฐพี
จงร่วมใจรักษาไว้ในความดี
ให้เป็นที่ชื่นชมสมใจ
        เกริกไกรกึกก้อง เกียรติขจร
ไม่คลายคลอนตราตรึงจิตใจ
ชาวประชาถ้วนหน้าเลื่อมใส
ทุกคนมั่นในพุทธบูชา

มาร์ชพุทธบูชา (mp3)

สายใยรักพุทธบูชา

คำร้อง/ทำนอง  : พจน์ธนา บุญมา          ขับร้อง : เจนจิรา  จุฑามาศ
      ท้องฟ้ากว้างไกลสุดตา
สีเหลืองนำพาชีวาสดใส
สีแดง แทนความห่วงใย
รวมหัวใจ มัดไว้รวมกัน
       ห่วงใย ใส่ใจผูกพัน
สานฝันร่วมกันเรื่อยไป
เหนื่่อยนักให้กำลังใจ
ห่วงใยใส่ใจและดูแลกัน
       (สร้อย) เราพวกเราพุทธบูชา
เรานำพาความพูกพัน
เราทุกคนจริงใจต่อกัน
เรายึดมั่นพุทธบูชา
        สายใยแห่งความผูกพัน
มีต่อกันรักมั่นคง
ความรักของเรายืนยง
เราปลูกดงดอกรักร่วมกัน (สร้อย)
        รวมใจให้เป็นหนึ่ง
ซึ่งมีแต่ความจริงใจ
สุขหรือทุกข์มีความห่วงใย
รวมใจรักในพุทธบูชา
(สร้อย) และ (สร้อย)

สายใยรักพุทธบูชา (mp3)

สายใยรักพุทธบูชา (ดนตรี)

the asean way en the ultimate (mp3)


สอบออนไลน์ PISA
 

 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา
218 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140
โทร. 02-4263222, 02-4263441 Fax. ต่อ 103
Web Master : Mr.Jetsadaporn Jaimaung / Miss.Thanyaporn  Chaweepoonpermsin / Mr.chatchai Sangrojkitikoon