ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบของนักเรียนผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม. 4ปีการศึกษา2563

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบของนักเรียนผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563
สามารถกดที่ Link ด้านล่าง หรือสแกน QR Code ได้เลย

ระดับชั้น ม.1
https://drive.google.com/…/1kLDft-WEu9NJcaOUJaZ_m4Pph…/view…
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 11.30 น.

ระดับชั้น ม.4
https://drive.google.com/…/1Q7TIvrGS8ZnZ0pKBcdeRtErN7…/view…
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 11.30 น.

แนวปฏิบัติของนักเรียนผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง
1. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบ
1.1 นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือเอกสารที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ มาแสดงต่อครูผู้คุมสอบในวันสอบ
1.2 อนุญาตให้นักเรียนำ ปากกาน้ำเงิน ดินสอ 2B และยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น
1.3 ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิม)
1.4 ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

2. มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)
2.1 นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในวันที่มาสอบ
2.2 นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนภายในเวลา 07.30 น. พร้อมคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตามจุดที่โรงเรียนกำหนด
2.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทุกชนิด เข้ามาจอดภายในบริเวณโรงเรียน
2.4 ผู้ปกครองที่มาพักคอยนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า พร้อมคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตามจุดที่โรงเรียนกำหนด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร (Social Distancing)

สอบถามเพิ่มเติม ครูชัชชัย แสงโรจน์กิตติคุณ 089-111-8057


โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 745 ครั้ง