ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563
สามารถกดที่ Link ด้านล่าง หรือสแกน QR Code ได้เลย
 
1. วันมอบตัว : วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
ระดับชั้น ม.1 เวลา 08.30 น.
ระดับชั้น ม.4 เวลา 13.00 น.
 
Link รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
 
Link รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
 
2. เอกสารการมอบตัว
- สำเนาใบ ปพ.1
- สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ – สกุล นักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ – สกุล บิดา
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ – สกุล มารดา
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง
- สำเนาใบเกิดของนักเรียน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 
3. มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
- นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในวันที่มอบตัว
- นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องผ่านจุดพร้อมคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตามจุดที่โรงเรียนกำหนด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร (Social Distancing)
- ไม่อนุญาต ให้ผู้ปกครอง นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทุกชนิด เข้ามาจอดภายในบริเวณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 940 ครั้ง