รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ 02-4263441


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :