ภาพกิจกรรม
ผอ.บุสบง พรหมจันทร์ และคณะครู ได้เข้าอบรมความรู้ด้านโรงเรียนคุณธรรม แก่บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่าง
11 ตุลาคม 2560 คณะวิทยากรจากรร.วัดพุทธบูชา นำทีมโดยผอ.บุสบง พรหมจันทร์ อบรมให้ความรู้ด้านโรงเรียนคุณธรรม แก่บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2560,23:55   อ่าน 550 ครั้ง