ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (เขตตรวจราชการส่วน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (เขตตรวจราชการส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ ๑) ของทีมขับเคลื่อนเร็ว (Roving Team:RT)  โรงเรียนวัดพุทธบูชา เป็นตัวแทน สพม.1 ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่
1.โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม"ระดับ 3 ดาว"
2.นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว 
3.นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับ 3 ดาว
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพ 

โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2561,10:21   อ่าน 1467 ครั้ง