ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดพุทธบูชา ได้จัดงานมุทิตาคารวะกษิณานุสรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้อำลาครูที่จะเกษียณ ประจำปี 25
ด้วยวันที่ 13 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดพุทธบูชา ได้จัดงานมุทิตาคารวะกษิณานุสรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้อำลาครูที่จะเกษียณ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นางพรนภา ขำสีทอง (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) และ 2.ครูฐิติรัตน์ ภัทรพันธุ์มณี (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2561,17:16   อ่าน 903 ครั้ง