ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะตัวแทนของนักเรียนแต่ละห้องๆ ละ 10 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกระทง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดใกล้เคียง ณ หอประชุม โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,18:45   อ่าน 305 ครั้ง