ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมฯ จากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมฯ จากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,11:17   อ่าน 174 ครั้ง