ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ หอประชุม โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,18:19   อ่าน 354 ครั้ง