ภาพกิจกรรม
กลุ่มบริหารทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและสถานที่
กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดพุทธบูชา ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมปรับภูมิทัศน์อาคารและสถานที่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการปรับปรุงอาคารและสถานที่ ตามรายการดังนี้
1.ซ่อมแผงกั้นโควิด-19 โรงอาหารเก่า-ใหม่
2.ตัดแต่งต้นไม้ 
3.ตัดหญ้าในสวน 
4.เปลี่ยนโคมไฟอาคารพละ
5.ซ่อมฉากโปรเจกเตอร์
6.เปลี่ยน ดวงโคม สวิทซ์ไฟฟ้าในอาคาร
7.เปลี่ยนก๊อกน้ำห้องน้ำนักเรียนโรงอาหารเก่า
8.เก็บขยะห้อง 3101-3102
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,14:17   อ่าน 4601 ครั้ง