ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6
  • ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านธนาคารดังนี้ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565
1. ชำระผ่านแอพลิเคชั่น Mobile Banking ทุกธนาคาร ผ่านการสแกน QR CODE โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท
3. ชำระผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย โดยสแกนบาร์โค้ดชำระเงิน เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท
นักเรียนสามารถรับใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาได้จากครูที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน หรือ ดาวน์โหลดดัง Link ด้านล่าง (สั่งพิมพ์ในหน้าที่เป็นชื่อของตนเองเท่านั้น)
หมายเหตุ : โรงเรียนจะออกใบเสร็จให้หลังจากวันที่ 5 มิถุนายน 2565
 
  • ช่องทางที่ 2 ชำระเป็นเงินสดที่โรงเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูที่ปรึกษา หรือ กลุ่มบริหารงบประมาณ โทร 024263441 ต่อ 103

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 813 ครั้ง