ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 223) 09 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดพุทธบูชา และพิธีมุทิตาจิตครูอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ คลิ้ก!! (อ่าน 270) 05 เม.ย. 61
การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวัดพุทธบูชา ปีการศึกษา 2561 !!! (อ่าน 2525) 28 ม.ค. 61
ด่วน!! นักเรียนสามารถเข้าไปติวฟรีได้ที่เว็ปนี้นะครับ (O-Net) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 13) 26 ม.ค. 61
ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (อ่าน 529) 12 ธ.ค. 60
ห้องสมุดโรงเรียนวัดพุทธบูชามีบริการ Augmented Reality (ห้องสมุดมีชีวิต) (อ่าน 424) 28 พ.ย. 60
ผลผลิตการเกษตร บนแปลงที่ดิน 1 ไร่ หลังโรงเรียนวัดพุทธบูชา ที่ได้รับการบริจาค (อ่าน 414) 23 ต.ค. 60
ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (อ่าน 364) 14 ต.ค. 60
โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่เยาวชน คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อ่าน 290) 14 ต.ค. 60