ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3476) 25 ก.พ. 62
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมงานบุญสืบสานประเพณี เทศน์มหาชาติ (อ่าน 522) 08 ม.ค. 62
ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 โรงเรียนวัดพุทธบูชา (อ่าน 664) 20 ก.ย. 61
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Log book) (อ่าน 171) 06 ส.ค. 61
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1156) 09 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดพุทธบูชา และพิธีมุทิตาจิตครูอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ คลิ้ก!! (อ่าน 899) 05 เม.ย. 61
การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวัดพุทธบูชา ปีการศึกษา 2561 !!! (อ่าน 4514) 28 ม.ค. 61
ด่วน!! นักเรียนสามารถเข้าไปติวฟรีได้ที่เว็ปนี้นะครับ (O-Net) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 26) 26 ม.ค. 61
ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (อ่าน 1073) 12 ธ.ค. 60
ห้องสมุดโรงเรียนวัดพุทธบูชามีบริการ Augmented Reality (ห้องสมุดมีชีวิต) (อ่าน 995) 28 พ.ย. 60
ผลผลิตการเกษตร บนแปลงที่ดิน 1 ไร่ หลังโรงเรียนวัดพุทธบูชา ที่ได้รับการบริจาค (อ่าน 1050) 23 ต.ค. 60
โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่เยาวชน คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อ่าน 658) 14 ต.ค. 60
ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (อ่าน 801) 14 ต.ค. 60