ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน (อ่าน 9) 31 มี.ค. 66
ประกาศผลการประมูลร้านอาหารร้านค้าขายอาหารโรงอาหาร โรงเรียนวัดพุทธบูชา (อ่าน 19) 30 มี.ค. 66
โรงเรียนวัดพุทธบูชา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 (อ่าน 88) 29 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 109) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 75) 28 มี.ค. 66
ประกวดสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 60) 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 137) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 53) 21 มี.ค. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 61) 16 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 152) 07 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียน “กรณีย้ายระหว่างปี” ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 (อ่าน 85) 04 มี.ค. 66
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 164) 28 ก.พ. 66
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 183) 28 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 16) 23 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค 2/2565 (อ่าน 114) 18 ก.พ. 66
เปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) (อ่าน 294) 02 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อ ม.3 เดิม มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 22) 20 ม.ค. 66
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา (อ่าน 146) 10 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 สำหรับห้องเรียนปกติ (อ่าน 232) 05 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 สำหรับห้องเรียน IEP (อ่าน 179) 05 ม.ค. 66
ตารางสอบกลางภาค 2/2565 (อ่าน 207) 22 ธ.ค. 65
ประกาศเรียนออนไลน์ 26-29 ธันวาคม 2565 (อ่าน 146) 22 ธ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง 27 พ.ย.2565 (อ่าน 227) 22 พ.ย. 65
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 831) 11 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 230) 08 พ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ (อ่าน 237) 08 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (อ่าน 263) 03 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 256) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกครูจ้างชาวต่างชาติ (อ่าน 247) 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ (อ่าน 239) 19 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 242) 19 ต.ค. 65
รับสมัครครูชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 248) 12 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (อ่าน 497) 05 ส.ค. 65
แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 470) 08 ก.ค. 65
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 (อ่าน 1331) 15 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 52) 13 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 565) 05 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว (อ่าน 542) 12 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 544) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 42) 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 45) 18 มี.ค. 65
ลิงค์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565 (อ่าน 47) 09 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 37) 04 มี.ค. 65
ตารางสอบปลายภาค 2-2564 (อ่าน 105) 25 ก.พ. 65
ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 !!! (อ่าน 111) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 679) 19 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 655) 14 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู (อ่าน 611) 14 ก.พ. 65
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 2 (อ่าน 810) 11 ก.พ. 65
สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4 สำหรับนักเรียน ม.3 (เดิม) คลิก!!!!!! (อ่าน 104) 07 ก.พ. 65