ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 131) 05 พ.ย. 63
ประมูลร้านข้าวแกง (อ่าน 207) 31 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา (อ่าน 501) 30 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 942) 10 มิ.ย. 63
ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบของนักเรียนผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม. 4ปีการศึกษา2563 (อ่าน 745) 05 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นม.1และม.4 (อ่าน 677) 21 พ.ค. 63
แนวปฏิบัติการเรียนออนไลน์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา (อ่าน 287) 21 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1007) 15 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2178) 24 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมงานพุทธบูชาสัมพันธ์ พบเพื่อน บูชาครู ดูแลสถาบัน (อ่าน 256) 13 ก.พ. 63
ประกาศจากโรงเรียน เรื่อง สถานการณ์ฝุ่น P.M 2.5 (อ่าน 31) 22 ม.ค. 63
สมัครกิจกรรมพุทธบูชา เดิน-วิ่ง การกุศล สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (WALK&RUN TOGETHER 2019) (อ่าน 547) 09 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6355) 25 ก.พ. 62
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมงานบุญสืบสานประเพณี เทศน์มหาชาติ (อ่าน 898) 08 ม.ค. 62
ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 โรงเรียนวัดพุทธบูชา (อ่าน 983) 20 ก.ย. 61
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Log book) (อ่าน 391) 06 ส.ค. 61
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1510) 09 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดพุทธบูชา และพิธีมุทิตาจิตครูอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ คลิ้ก!! (อ่าน 1151) 05 เม.ย. 61
การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวัดพุทธบูชา ปีการศึกษา 2561 !!! (อ่าน 5095) 28 ม.ค. 61
ด่วน!! นักเรียนสามารถเข้าไปติวฟรีได้ที่เว็ปนี้นะครับ (O-Net) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 28) 26 ม.ค. 61
ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (อ่าน 1361) 12 ธ.ค. 60
ห้องสมุดโรงเรียนวัดพุทธบูชามีบริการ Augmented Reality (ห้องสมุดมีชีวิต) (อ่าน 1287) 28 พ.ย. 60
ผลผลิตการเกษตร บนแปลงที่ดิน 1 ไร่ หลังโรงเรียนวัดพุทธบูชา ที่ได้รับการบริจาค (อ่าน 1379) 23 ต.ค. 60
โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่เยาวชน คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อ่าน 849) 14 ต.ค. 60
ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (อ่าน 1029) 14 ต.ค. 60