คนเก่ง ศรีพุทธบูชา
รางวัลการแข่งขันมหกรรมภาษา ประกวดคลิปสั้น โควิดเปลี่ยนโลกโควิดเปลี่ยนเรา (อ่าน 513) 05 ก.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับลูกๆพุทธบูชา Congratulations TCAS’64 (อ่าน 67) 28 พ.ค. 64
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากการแข่งขัน "ระบำสุโขทัย" (อ่าน 30) 28 พ.ย. 62
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และได้ไปต่อในระดับภาค (อ่าน 59) 28 พ.ย. 62
รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) (อ่าน 80) 28 พ.ย. 62
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดพุทธบูชา ได้เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวล (อ่าน 1668) 22 มิ.ย. 61
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล งาน OPEN HOUSE โรงเรียนกีฬาสมุทรสาคร (อ่าน 1877) 05 ก.พ. 61
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ (อ่าน 1865) 20 พ.ย. 60
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ (อ่าน 1815) 20 พ.ย. 60
เหรียญทองการแข่งขันวงอังกะลุง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ (อ่าน 2006) 20 พ.ย. 60